Đất đai chia chát như thế nào khi ly hôn? – NQH Việt Nam

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi luật sư, anh trai tôi trước khi kết hôn có được bố mẹ cho
một ngôi nhà đứng tên anh trai tôi. Cưới xong, anh chị sửa nhà và xây
thêm gian nhỏ để đồ. Giờ xảy ra xích mích, chị dâu muốn ly hôn và đòi
chia ngôi nhà đó. Tôi muốn hỏi là chị ấy có được chia nhà không?

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới NQH Việt Nam.
Về thắc mắc của bạn liên quan tới tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng, chúng
tôi tư vấn cho bạn như sau:
Trước hết cần xem xét ngôi nhà này là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ
chồng. Điều 43 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;
tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản
được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật
này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy
định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”.

Như vậy, trường hợp này, ngôi nhà mà bố mẹ bạn tặng cho anh trai bạn trước

kkhi kết hôn được xác định là tài sản riêng của anh trai bạn.
Và về nguyên tắc, tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người
đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định.
Khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ,
chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình
đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.”

Trường hợp này, anh chị của bạn đã có tu bổ ngôi nhà nên khi chia tài sản
chung tòa án sẽ đặc biệt căn cứ vào công sức đóng góp của vợ của anh trai bạn vào
việc tạo lập, duy trì và phát triển giá trị của ngôi nhà đó. Công sức đóng góp đối
với tài sản có thể là công sức tạo lập tài sản, phát triển tài sản; công sức giữ gìn tài
sản, bảo quản tài sản, tôn tạo tài sản; công sức làm tăng giá trị của tài sản; …
Như vậy, mặc dù ngôi nhà đó là tài sản riêng của anh trai bạn, nhưng nếu
trong thời kỳ hôn nhân có tu bổ, xây dựng thêm, làm tăng thêm giá trị của tài sản
thì phần giá trị tăng thêm có thể được chia cho chị dâu của bạn nếu chị ấy có đóng
góp công sức vào việc làm tăng thêm giá trị đó.
Ở đây, việc chia cụ thể như thế nào vẫn do anh trai bạn và chị dâu của bạn
thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của một bên hoặc
cả hai bên, Tòa án sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để giải quyết về tài sản
đó.
Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thắc mắc của bạn liên quan tới
tài sản của vợ chồng và việc chia tài sản đó. Nếu có thắc mắc cần được hỗ trợ, bạn
vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật hôn nhân và gia đình qua HOTLINE 19006184 của NQH Việt Nam để được giải đáp.
Trân trọng./.

One Response

  1. nguyenduong24021 August 16, 2019

Leave a Reply