Kỳ Lân vương đau lòng xem Vũ Nguyệt kia đứng thẳng

– Hô!-  Nhị Mao trong miệng phun lượn lờ tiên khí, liền ngay cả phun nạp khí trung còn bí mật đem theo tinh thuần Thủy Linh Lực, yêu đem nhóm ở khoảng cách trong lúc đó kể hết bị giết, lại càng không muốn nói ở trước tiên nội lập tức hóa thành thi thủy đê giai ma binh!

Bốn ma chiến thần thân thể vỡ nát, đã sớm phải chết không sống, nếu không là cường hãn ý chí lực treo bọn họ cuối cùng một hơi, bọn họ căn bản không có khả năng còn giãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên!

Không cần Vũ Nguyệt nhiều lời, Nhứ Tuyết (*bông liễu bay theo gió) phi, Hughes cùng Phượng Cuồng lập tức triệu hồi ra bản thân chiến thú hướng bốn phải chết không sống ma chiến thần bay đi, một người một đao lập rơi xuống đất thu gặt này đó tà Ác ma tộc sanh mệnh.

Quản ngươi có phải không phải chiến thần, gặp tử thần! Nơi nào còn có cơ hội lại sống lâu một hơi? !

Đúng vậy, Vũ Nguyệt chính là một cái tử thần! Liên nàng mang binh đều là Tu La binh!

Ở liên tiếp không ngừng kinh biến trung, dẫn đầu phục hồi tinh thần lại không là Kỳ Lân vương, mà là nhận bộ chiến sỹ. Khả năng Kỳ Lân vương lâu chưa cùng Vũ Nguyệt gặp nhau, mà nhận bộ các chiến sỹ cho tới nay mỗi ngày trải qua Vũ Nguyệt biến thái đả kích, tâm linh sớm đã kiên định… Kỳ thực là vặn vẹo khác hẳn với cường giả bàn cường đại.

Nhìn đến trước mắt phát gặp hết thảy, tối tâm tính tối bình thản Kỳ Lân vương cũng nhịn không được đổ hấp lãnh khí!

Chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ phát hiện đây là nhất kiện cỡ nào kinh thế hãi tục chuyện, nguyên bản còn bị ma binh truy ở mông mặt sau điên Cuồng Kích đánh, tiếp theo giây, Vũ Nguyệt lại đột nhiên nổ lên, đem theo hồng hoang Kỳ Lân đi ngược chiều Đồ Ma!

Một người lực, đồ thượng vạn ma quân!

Kỳ Lân vương đau lòng xem Vũ Nguyệt kia đứng thẳng cho trong gió kiên định bóng lưng…

Tiêm ốm… Là như vậy làm cho người ta muốn thủ hộ, nhưng lại đem theo bất khả tư nghị kiên cường!

Siêu quần xuất chúng cho lâm, vạn vật đừng tồi!

Nhưng là, nhưng là! Kỳ Lân vương đau đến gò má run rẩy, nhưng là mọi người vào lúc này thắng lợi trung, phảng phất quên một sự kiện…

Thì phải là nàng dương thọ! Chỉ có bốn mươi năm thôi?

 

Leave a Reply