Monthly Archive:: November 2017

Thứ mũ làm bằng nan đường (thanh tà trúc)  , cách sử dụng máy chạy bộ do xã Mã Lôi ở Hằng Lộ (nay là Lĩnh Dương) chế tạo  , nên mới gọi theo tên làng ấy. Mặc dù vì lâu ngày  , tên riêng của nón đã chuyển Chất tên chung  , nên chữ

DeAura giúp phụ nữ trở nên tự tin hơn

Với sứ mệnh mang đến vẻ đẹp tự nhiên và toàn diện cho người phụ nữ Việt, DeAura đã không ngừng nâng cao chất lương dịch vụ, cải thiện chính sách và mang tới một sản phẩm chăm sóc da hiệu quả, an toàn nhất cho khách hàng. Chị Nguyễn Thị Thu Ngân  (29 tuổi,